ผลสำรวจชี้ ประชาชนเชื่อมั่น เศรษฐกิจ ลด-รายจ่ายเพิ่ม

เศรษฐกิจ

ประชาชนฐานราก รายจ่ายเพิ่ม-เชื่อมั่น เศรษฐกิจ ลด

ภาพรวม เศรษฐกิจ ฐานรากยังคงอยู่ในระดับทรงตัว แม้ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรบางรายจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงานยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับเป็นช่วงต้นฤดูฝนซึ่งประชาชนฐานรากน่าจะมีความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการเพาะปลูก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ประจำไตรมาส 2 ปี 2560 โดยดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศจำนวน 1,903 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากไตรมาส 2 ปี 2560 ปรับลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา

เชื่อมั่นเศรษฐกิจลด-รายจ่ายเพิ่ม

จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ระดับ 46.3 ปรับลดลงจาก 47.2 ในไตรมาส 1 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2559 ที่อยู่ระดับ 44.1 เนื่องจากประชาชนระดับฐานรากรู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูง ทำให้ระมัดระวังการใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก

ภาคกลางและภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากระดับดี คือสูงกว่าระดับ 50 ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่นมาจากความเชื่อมั่นด้านการจับจ่ายใช้สอยและการออม แต่ภาคเหนือ และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากลดลงจากไตรมาสก่อน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้าประชาชนระดับฐานรากมีมุมมองที่ดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.4 เนื่องจากความคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

เชื่อมั่นการออม-โอกาสหางานทำ เพิ่มขึ้น

หากพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ เทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการออม และโอกาสในการหางานทำได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนด้านความสามารถจับจ่ายใช้สอย ความสามารถในการชำระหนี้สิน การหารายได้ และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าประชาชนระดับฐานรากมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ด้านความสามารถในการชำระหนี้สิน การออม และโอกาสในการหางานทำ ส่วนด้านการหารายได้ และภาวะ เศรษฐกิจ นั้นทรงตัว

ประชาชนฐานรากไม่เชื่อมั่น Digital Banking

ด้านการใช้บริการทางการเงินในรูปแบบ Digital Banking จากการสอบถามถึงลักษณะการใช้บริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากทั่วประเทศจำนวน 1,768 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด คือ 96.9% ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเอง มีเพียง 3.1% เท่านั้นที่ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านบุคคลอื่น โดยเป็นบุคคลในครอบครัว 86.4% และเพื่อน 13.6%

ส่วนช่องทางหลักในการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชนระดับฐานราก พบว่า 3 อันดับแรก ใช้บริการผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 68.8% ผ่านสาขาธนาคาร 59% และผ่านเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ 38% โดยธุรกรรมทางการเงินที่ประชาชนระดับฐานรากส่วนใหญ่ใช้บริการ คือ การถอนเงิน การฝากเงิน ฝากสลากฯ/ฝากเช็ค และบริการโอนเงินระหว่างบัญชี มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้บริการชำระสินค้า/ค่าบริการต่าง ๆ และสอบถามยอดเงินในบัญชี

เมื่อถามเหตุผลที่ประชาชนระดับฐานรากเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ พบว่า
– กลุ่มที่ใช้ Mobile และ Internet Banking เนื่องจากสามารถทำธุรกรรมและตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา 59.1% มีความง่ายในการใช้งาน 33.3% และมีความสะดวก ประหยัดเวลา 5.3%
– กลุ่มที่ใช้ผ่านเครื่อง ATM เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ และตู้เติมเงิน เพราะมีความง่ายในการใช้งาน 35.3% มีความปลอดภัยในการใช้บริการ 22.8% และสะดวก ประหยัดเวลา 13.4%
– กลุ่มที่ใช้บริการกับบุคคลผ่านสาขาธนาคาร สถาบันการเงินชุมชุน ตัวแทนรับชำระ และพนักงานนอกสถานที่

เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ 25.8% สะดวก ประหยัดเวลา 24% และมีความปลอดภัยในการใช้บริการ 18.2%
เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน Mobile และ Internet Banking ในอนาคตกับกลุ่มที่ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้บริการ พบว่า 40% ไม่สนใจที่จะใช้เนื่องจากคิดว่าไม่มีความจำเป็น ไม่มีความรู้ในการใช้งาน และเห็นว่าการใช้งานยุ่งยาก มีเพียง 25.6% ที่จะเลือกใช้บริการในอนาคต โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้งานผ่าน Mobile Banking

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยฯ คาดการณ์ว่าดัชนีความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ ฐานรากจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากมาตรการจากภาครัฐที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงสภาพ เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศที่มีการขยายตัว และแนวโน้มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น

Ref: Propertytoday
info: ddproperty

Alex Camera เด็กหนุ่ม Gen Y มีทั้งสไตล์ และความอาร์ทอยู่ในตัว ชอบคิดต่าง รักอิสระ ฝันอยากมีธุรกิจส่วนตัว สนใจเรื่องการลงทุนทุกประเภท ที่สำคัญชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ และชอบแชร์เรื่องราวที่ได้พบ ผ่านมุมมองใหม่ๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ ” Simple As Shooting ” ง่าย เหมือนกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ.

Leave a Reply

google.com, pub-3971270105326760, RESELLER, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-5447977955255967, RESELLER, f08c47fec0942fa0