ตลาดที่อยู่อาศัยฯ ภาคเหนือขยายตัว เด้งรับแผนลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์

ภาคเหนือขยายตัว

อสังหาฯภาคเหนือส่งสัญญาณกระเตื้อง

ตลาดที่อยู่อาศัยฯภาคเหนือขยายตัว เด้งรับแผนลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ จากเปิดผลสำรวจที่อยู่อาศัย 4 จังหวัดภาคเหนือปีที่ผ่านมา เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก มีอัตราการระบายออกที่อยู่อาศัยดีขึ้น

ด้านดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภาคเหนือเริ่มเห็นการปรับตัวดีขึ้น โดยการพัฒนาอสังหาฯในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากมีโครงการ Mega Projects ของภาครัฐในอนาคตอันใกล้ เป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชน

เช่น โครงการขยายสนามบินเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว 18 ล้านคนในปี2568 โครงการ High speed train สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โครงการ Motorway เชื่อมเชียงใหม่-เชียงราย และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสามแยกแม่โจ้ เป็นต้น แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมดังกล่าว จะทำให้มีการเปิดพื้นที่การพัฒนาโครงการอสังหาฯใหม่ รวมถึงส่งผลโดยตรงต่อความหนาแน่นของโครงการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ด้วย

“ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือขยายตัว ”

ทั้งนี้ จากการจัดทำรายงาน“สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก ประจำปี 2559 ของศูนย์ข้อมูลฯ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการเสนอขาย 176 โครงการ จำนวน20,667 หน่วย เหลือขาย7,459 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 58 ซึ่งมีโครงการเสนอขาย 159 โครงการ17,270หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 7,042 หน่วย

โดยกระจายตัวอยู่ในอำเภอสันกำแพง 31 โครงการมีหน่วยในผัง 4,318 หน่วย เหลือขาย 1,767 หน่วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 42โครงการ 3,853 หน่วย เหลือขาย 1,327 หน่วย อำเภอสันทราย 35 โครงการ 3,628 หน่วย เหลือขาย 1,438 หน่วย และอำเภอหางดง 33 โครงการ 4,242 หน่วย เหลือขาย 1,589 หน่วย

นอกจากนี้ยังมีอยู่ในอำเภอสารภี 12 โครงการ 2,006 หน่วยเหลือขาย 536 หน่วยอำเภอดอยสะเก็ด 13 โครงการ 1,558 หน่วยเหลือขาย 451 หน่วยและอำเภอแม่ริม 9 โครงการ 1,025 หน่วย เหลือขาย 320 หน่วย แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 68% ทาวน์เฮ้าส์ 12% อาคารพาณิชย์ 65% บ้านแฝด 7% ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่าจัดสรร โดยบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ ราคา 3-5 ล้านบาท บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ราคา 2-3 ล้านบาท

ส่วนโครงการอาคารชุดมีการเสนอขาย 53 โครงการ 8,620 หน่วย มูลค่ารวม 23,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้น961หน่วย จากปี58ที่มีหน่วยเสนอขาย 7,659 หน่วย ขณะที่มีหน่วยเหลือขาย 3,072 หน่วย มูลค่า10,340 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีหน่วยเหลือขาย3,273 หน่วย ในจำนวนนี้เป็นแบบ 1 ห้องนอน 63% ส่วนใหญ่ราคา 2-3 ล้านบาท แบบ 2ห้องนอน 16% และห้องสตูดิโอ 20% ที่เหลือเป็นแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไป

เมื่อแบ่งตามพื้นที่ พบว่าจากหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่มากถึง 49 โครงการ มีหน่วยในผัง 7,771 หน่วย เหลือขาย 2,743หน่วย อยู่ในอำเภอสันทราย 3 โครงการ 550 หน่วย เหลือขาย 203 หน่วย อยู่ในอำเภอหางดง 2 โครงการ 199 หน่วยเหลือขาย 101 หน่วย ที่เหลือกระจายอยู่ในอำเภอแม่ริม และสารภี โดยเป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน 63% ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท แบบ 2 ห้องนอน 16% เป็นห้องชุดแบบสตูดิโอ 20% ที่เหลือเป็นแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไป

สำหรับในจังหวัดเชียงราย พบว่ามีโครงการเสนอขาย 42 โครงการ3,283 หน่วย มูลค่า9,000 ล้านบาท เหลือขาย 1,745 หน่วย มูลค่า 5,500 ล้านบาทลดลงทั้งในส่วนของโครงการ และหน่วยเหลือขาย เมื่อเทียบกับปี 58 ที่มีโครงการเสนอขาย 35 โครงการ 2,953 หน่วย และมีหน่วยเหลือขาย 1,781 หน่วย กระจายอยู่ใน 4 อำเภอหลัก

คือ อำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 38% ทาวน์เฮ้าส์ 26% อาคารพาณิชย์ 21% ที่ดินเปล่า 12% และบ้านแฝด 3% ระดับราคาบ้านเดี่ยวอยู่ที่ 3-5 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 1-1.5 ล้านบาท อาคารพาณิชย์และบ้านแฝด 2-3 ล้านบาท

ส่วนโครงการอาคารชุดมี 11 โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอขาย หรือมี 1,949 หน่วย มูลค่า 3,900 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย 556 หน่วย มูลค่า1,800 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีการเสนอขาย 11 โครงการ 2,008 หน่วย โดยมีหน่วยเหลือขาย 927 หน่วย อยู่ในอำเภอเมืองเชียงรายทั้งหมด แบ่งเป็นห้องสตูดิโอ 22% แบบ 1 ห้องนอน 71% และ 2 ห้องนอน 7% ห้องสตูดิโอราคา 1-1.5 ล้านบาท แบบ 1 ห้องนอนราคา 1.5-2 ล้านบาท และแบบ 2 ห้องนอนราคา 3-5 ล้านบาท

ในจังหวัดพิษณุโลกพบว่า มีโครงการเสนอขาย 38 โครงการ 2,562 หน่วย เหลือขาย 1,180 หน่วย ลดลงทั้งในส่วนของจำนวนโครงการ หน่วยเสนอขายและหน่วยเหลือขาย เมื่อเทียบกับปี 58 ที่มี 35 โครงการ 2,206 หน่วย เหลือขาย 1067 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยว 61% ราคา 3-5 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 16% ราคา 2-3 ล้านบาท อาคารพาณิชย์ 14% ราคา 2-3 ล้านบาท บ้านแฝด 9% ส่วน

โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างเสนอขายมี 5 โครงการ 1,119 หน่วย เหลือขาย 360 หน่วย ลดลง 99 หน่วย เทียบกับปีก่อนหน้าที่มีหน่วยเหลือขาย 459 หน่วย โดยเป็นห้องสตูดิโอ 40% แบบ 1 ห้องนอน 60% ระดับราคา 1.5-2 ล้านบาท

ส่วนจังหวัดตากสำรวจพบว่า มีโครงการเสนอขาย 11 โครงการ 356 หน่วย เหลือขาย 222 หน่วย กระจายอยู่ในอำเภอเมือง และอำเภอแม่สอด โดยเป็นบ้านเดี่ยว 63% ราคา 2-3 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 10% ราคา 3-5 ล้านบาท อาคารพาณิชย์ 23% ราคา 5-7.5 ล้านบาท ส่วนโครงการอาคารชุดอยู่ระหว่าเสนอขาย 6 โครงการ 788 หน่วย เหลือขาย 260 หน่วย ซึ่งเป็นแบบ 1 ห้องนอน ทั้งหมด 92% ระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท และ 1.5-2 ล้านบาท แบบ 2 ห้องนอน 4% ราคา 2-3 ล้านบาท แบบสตูดิโอ 4% ราคา 1-1.5 ล้านบาท

Ref: Propertytoday
info: ddproperty

Alex Camera เด็กหนุ่ม Gen Y มีทั้งสไตล์ และความอาร์ทอยู่ในตัว ชอบคิดต่าง รักอิสระ ฝันอยากมีธุรกิจส่วนตัว สนใจเรื่องการลงทุนทุกประเภท ที่สำคัญชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ และชอบแชร์เรื่องราวที่ได้พบ ผ่านมุมมองใหม่ๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ " Simple As Shooting " ง่าย เหมือนกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ.

Leave a Reply