ถึงเวลาปฏิรูปเส้นทางเดิน รถเมล์กรุงเทพ แก้ปัญหาเส้นทางทับซ้อน-ไม่ครอบคลุม

รถเมล์กรุงเทพ

ปฏิรูปเส้นทาง รถเมล์กรุงเทพ เพิ่ม 269 เส้นทาง ใครได้ประโยชน์?

ข่าวคราวที่กรมการขนส่งทางบกต้องการที่จะปฏิรูปเส้นทางเดิน รถเมล์กรุงเทพ และปริมณฑล มีให้ได้ยินได้ฟังมานานแล้ว แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปดังกล่าวไว้คือสัมปทานของรถร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทั้งหมด ที่ปัจจุบันยังไม่สิ้นสุด และแต่ละสายสิ้นสุดไม่พร้อมกัน แต่ในยุครัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อะไรก็ดูจะง่ายขึ้นจากอำนาจตามมาตรา 44 ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเตรียมยื่นเสนอให้รัฐบาลบังคับใช้ โดยตั้งเป้าเริ่มปฏิรูปภายในปี 2560

แก้ปัญหาเส้นทางทับซ้อน-ไม่ครอบคลุม

แผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะแก้ไขปัญหาการเดินรถเมล์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ปัญหาเส้นทางทับซ้อนและไม่ครอบคลุม บางสายมีระยะทางไกลทำให้เกิดปัญหารถหมุนเวียนไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน ทำให้รถขาดระยะ ประชาชนต้องรอนาน รวมทั้งด้านคุณภาพของตัวรถ และความปลอดภัย

นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางปรับปรุงเส้นทางการเดินรถใหม่ทั้งระบบ กำหนดต้นทางปลายทาง ออกแบบเส้นทางเดินรถซึ่งจะลดการทับซ้อนของเส้นทาง และปรับปรุงเส้นทางให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น ๆ เช่น โครงข่ายรถไฟฟ้า ระบบราง การสัญจรทางน้ำ ทางอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แผนปฏิรูปรถเมล์ เพิ่มเป็น 269 เส้นทาง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบยกเลิก มติ ครม.เดิมเมื่อปี 2526 ที่ระบุให้ ขสมก. เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียว และรถร่วมฯ เอกชน ต้องทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก. โดยมติใหม่เปลี่ยนให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำกับดูแล ทั้งการกำหนดโครงข่ายเส้นทางใหม่ จัดสรรเส้นทางการเดินรถตามโครงข่ายใหม่ กำหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาต การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เกณฑ์คนขับรถโดยสารสาธารณะ และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ โดยรถร่วมฯ เอกชน จะต้องมาขอใบอนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกแทน ส่วน ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่งเท่านั้น

เนื้อหาหลักของการปฏิรูปจะเป็นการแยกผู้กำกับดูแล (Regulator) กับผู้ปฏิบัติ (Operator) ออกจากกัน ทำให้ ขสมก. เป็นผู้เดินรถอย่างเดียว เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มการแข่งขันด้านการให้บริการเดินรถในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างเป็นธรรม ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ในส่วนของการปฏิรูปเส้นทางเดินรถ เพื่อให้เส้นทางครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยการศึกษาจะมีการเพิ่มเส้นทางเดินรถเมล์จากปัจจุบัน 202 เส้นทาง เป็น 269 เส้นทาง โดยจะเพิ่มระยะทางจากเดิม 6,437 กิโลเมตร เป็น 7,833 กิโลเมตร หรือมีระยะทางเพิ่มขึ้นประมาณ 20%

ขณะที่แต่ละเส้นทางเดิมจะมีการตัดลดระยะทางลงเฉลี่ย 3 กิโลเมตร เพื่อให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริการมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิม ที่บางรายอาจจะต้องปรับไปให้บริการเส้นทางใหม่ หรือรายที่ไม่มีศักยภาพ อาจจะต้องออกจากระบบไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนที่เคยได้รับอายุสัญญาสัมปทาน 7 ปี หรือยังอยู่ในระหว่างสัมปทาน ทางกรมการขนส่งทางบก เตรียมยื่นเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 บังคับสัญญาให้อายุสัมปทานสิ้นสุดภายในปี 2561 ซึ่งผู้ที่หมดอายุสัญญาสัมปทาน ต้องขอใบอนุญาตเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก

สหภาพแรงงานฯ ยื่นหนังสือขอให้ทบทวนปฏิรูป

ทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. เปิดเผยว่า แม้การปฏิรูปเส้นทางเดินรถเมล์จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น แต่อาจมีข้อเสียในกรณีที่รถเมล์ถูกลดระยะลง อาจสร้างความสับสนให้กับประชาชน และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย และความไม่ชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการเส้นทางอาจกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน อาจเกิดความไม่โปร่งใส เพราะมีการดำเนินการอย่างเร่งรีบผิดปกติ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสำคัญต่อสหภาพแรงงานฯ จึงทำให้พนักงานทั่วไปมีความวิตกกังวลถึงอนาคตขององค์กรจะขาดความมั่นคง โดยล่าสุด ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อให้ทบทวนการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์

แม้ว่าการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ในครั้งนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากขึ้น ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถสาธารณะ และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แต่จากข้อสังเกตของสหภาพแรงงานฯ ก็เป็นสิ่งที่ควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณา เพราะหากทุกอย่างโปร่งใส นอกจากประชาชนแล้วประเทศชาติก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน

Ref: Propertytoday
info: ddproperty

Alex Camera เด็กหนุ่ม Gen Y มีทั้งสไตล์ และความอาร์ทอยู่ในตัว ชอบคิดต่าง รักอิสระ ฝันอยากมีธุรกิจส่วนตัว สนใจเรื่องการลงทุนทุกประเภท ที่สำคัญชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ และชอบแชร์เรื่องราวที่ได้พบ ผ่านมุมมองใหม่ๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ ” Simple As Shooting ” ง่าย เหมือนกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ.

Leave a Reply

google.com, pub-3971270105326760, RESELLER, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-5447977955255967, RESELLER, f08c47fec0942fa0