เตรียมตัวเมื่อต้องเลือกประกัน

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนทำประกัน

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนทำประกัน

การจะเลือกทำประกัน หลายคนยังมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆหรือบางคนซื้อประกันกับคนรู้จักซื้อตามเพื่อน แต่ในความเป็นจริงแล้วก่อนจะทำประกัน คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไม่ให้เสียใจภายหลัง

ปรับความคิด วิเคราะห์จุดประสงค์ให้ชัดเจน

ค่านิยมในการทำประกันที่ไม่ตรงตามหลักการของการวางแผนประกันคือ การหาประกันที่ชำระเบี้ยสั้น ระยะเวลาโครงการสั้น และเปรียบเทียบผลตอบแทนในรูปของ IRR หากคุณใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้ในการเลือกซื้อประกันนั่นหมายถึง ต้องการ “สภาพคล่อง”และ “ผลตอบแทน”คุณควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นแทน เพราะไม่ใช่จุดประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ อย่างกรณีคุณจะกู้ซื้อบ้านหลายคนมักไม่เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ ลองอ่าน จำเป็นไหมกู้ซื้อบ้านต้องทำประกัน

การลดหย่อนภาษี ก็เป็นเพียงของแถมจากการซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน แท้จริงแล้วควรเลือกซื้อประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยสอดคล้องกับกระแสเงินสด มีระยะเวลาโครงการและทุนประกันเหมาะสมกับการโอนความเสี่ยงส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองภาระทางการเงินที่มีเช่น ภาระหนี้สิน หรือการเลี้ยงดูบุคคลในอุปการะ เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาเลือกซื้อประกัน ส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆเป็นเรื่องรองลงมา

หากสุขภาพมีตำหนิ อย่าละเลยคำแนะนำของแพทย์

เตรียมตัวเมื่อต้องเลือกประกัน อย่างไร? ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ เช่น เป็นโรคประจำตัว ความดัน เบาหวาน หรือโรคเรื้อรัง สิ่งสำคัญที่สุด คือ การที่คุณไปพบแพทย์ตามที่นัดอย่างสม่ำเสมอ ทานยาและปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดี มีบางคนประเมินตนเองว่าสุขภาพดีขึ้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องทานยา ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ตามกำหนดแล้ว และมั่นใจว่าจะทำให้การทำประกันได้รับการอนุมัติได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างมาก เพราะสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งบ่งชี้ว่าคุณมีความประมาทต่อสุขภาพของตนเอง และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ถือเป็นการเพิ่มภาระการรับความเสี่ยงสำหรับบริษัทประกัน ซึ่งจะลดโอกาสในการที่คุณจะได้รับประกันที่ครอบคลุมครบถ้วน รวมถึงลดโอกาสที่จะได้ชำระเบี้ยประกันในอัตราที่เหมาะสม

อนุมัติยากมีโอกาสเคลมง่าย อนุมัติง่ายมีโอกาสเคลมยาก

ควรศึกษาข้อมูลประวัติของตนเองเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในการสมัครทำประกันให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะชี้แจงได้ เช่น ประวัติที่ผ่านมาเคยมีการพบแพทย์และมีข้อสังเกตใดๆมีการรักษาเรื่องใด เมื่อไหร่ หากต้องมีการตรวจสุขภาพในการพิจารณารับประกันยิ่งเป็นเรื่องดี ได้ตรวจเพื่อวิเคราะห์สุขภาพในอนาคตฟรีๆและทำให้การพิจารณารับประกันนั้นโปร่งใสและมีข้อมูลครบถ้วนที่สุด

การที่บริษัทประกันได้พิจารณาอนุมัติการรับประกันได้อย่างถี่ถ้วนและได้ข้อมูลที่มากพอจะทำให้การเคลมสินไหมของกรมธรรม์เป็นไปได้โดยง่าย ในทางกลับกันหากการพิจารณารับประกันในครั้งนั้นได้รับข้อมูลที่ไม่ละเอียดเพียงพอ ไม่ว่าจะโดยเจตนาที่จะไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อมูลระบุในการสมัครทำประกันไม่ชัดเจน เพื่อให้การอนุมัติเป็นไปโดยง่าย อาจทำให้เกิดปัญหาในการเคลมสินไหมในอนาคต เพราะบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะขอสืบประวัติของผู้เอาประกันเพิ่มเติมก่อนจ่ายสินไหม พึงระลึกไว้เสมอว่าการทำประกันนั้น สิ่งสำคัญ คือ ความสะดวกสบายตอนเคลมสินไหมและการได้ใช้สิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ได้เต็มที่ ไม่ใช่ความสะดวกสบายตอนสมัครทำประกัน

 

Info : MW

จบสถาปัตย์.. แต่มาทำงานด้านการตลาด เริ่มลงทุนกองทุนรวม สะสมเงินออมเพื่อที่วันหนึ่งมันจะเติบโตและเป็นเงินก้อนที่จะใช้มาเป็นเงินลงทุน ส่วนใหญ่ได้ความรู้มาจาก... คุณพ่อที่เป็นนายแบงค์ใหญ่ ชอบขีดชอบเขียนเล่าเรื่องราวทำแล้วมีความสุขจัง ^^

Leave a Reply