วิเคราะห์โครงสร้างราคา ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีม่วง

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีม่วง-สายสีน้ำเงิน

ตารางค่าโดยสารนี้ไม่ใช่ตารางค่าโดยสารอย่างเป็นทางการ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีม่วง โดยอ้างอิงจากการคำนวณจากข้อมูลที่ บอร์ด รฟม. ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับทราบ โปรดติดตามข้อมูลอัตราค่าโดยสารจาก รฟม. อีกครั้ง

สำหรับการกำหนดค่าโดยสารนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีการยกเว้นค่าแรกเข้าระบบ 14 บาท สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าสีน้ำเงินเฉลิมรัชมงคล(หัวลำโพง-บางซื่อ-เตาปูน) เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของการเดินทางซึ่งฝ่ายบริหารรฟม.และบริษัทที่ปรึกษามีความเห็นสอดคล้องกันการยกเว้นค่าแรกเข้าดังกล่าวจะทำให้เกิดการต่อเนื่อง โดยผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินจะได้รับการจัดเก็บค่าโดยสารบวกเพิ่มตามสถานีที่มีการเดินทางจริงปัจจุบันสายสีน้ำเงินมีการเก็บค่าแรกเข้าเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้สัมปทานการเดินรถกับเอกชนในอดีต และเมื่อเก็บค่าแรกเข้าแล้วจะคิดค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามสถานีเมื่อผ่านเข้าระบบสายสีม่วงจะมีการเก็บเพิ่มตามสถานีเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ การคิดค่าโดยสารเพิ่มตามสถานีเฉลี่ยกว่า 1 บาทไม่เกิน 2 บาทต่อสถานี

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีม่วง นอกจากนี้ การไม่เก็บค่าแรกเข้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเชื่อมระบบจะส่งผลดีทำให้มีประชาชนมาใช้ระบบของรถไฟฟ้าสีม่วงเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจากข้อมูลของรฟม.ขณะนี้มั่นใจว่าปีแรกที่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสีม่วงจะมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 120,000 คน และภายในปี 2572 จะเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 คน โดยในช่วงเดือนเมษายนจะทดสอบการเดินรถเสมือนจริงและตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. จะมีการเปิดให้ประชาชนทดลองฟรีในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและเบื้องต้นจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือน ส.ค.2559 ตามกำหนด

ตารางค่าโดยสารรถไฟสายสีม่วง-สีน้ำเงิน

บอร์ด รฟม.เคาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง เริ่มต้น 14 บาท สูงสุด 42 บาท เตรียมเปิดบริการ ส.ค. 59 ใจป้ำยกเว้นค่าแรกเข้า 16 บาท กรณีใช้สีม่วงเชื่อมสายเฉลิมรัชมงคล โดยรับภาระจ่ายชดเชยให้ BEM ระบุใช้บริการตลอดสาย บางใหญ่-หัวลำโพง 70 บาท พร้อมหั่นค่าลงทุนสายสีส้มลงอีกกว่า 1 พันล้านบาท เร่งเสนอ ครม.ขออนุมัติเปิดประมูลใน 3 เดือน

พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด รฟม. เมื่อวันที่ 13 ม.ค. มีโดยบุคคลทั่วไปเริ่มต้น 14 บาท สูงสุด 42 บาท (ค่าแรกเข้า 14 บาท และเก็บตามระยะทาง กม.ละ 2 บาท) โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบทั้งประเด็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลิมรัชมงคล และประมาณการจำนวนผู้โดยสาร โดยจะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ตารางค่าโดยสารรถไฟสายสีม่วง ไม่เป็นทางการ

ทั้งนี้ รฟม.ได้ทำสัญญากับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ให้เป็นผู้บริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในรูปแบบ PPP-Gross Cost หรือจ้างบริหารเดินรถ โดย รฟม.เป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าโดยสารเอง ซึ่งเท่ากับจะรับความเสี่ยงเอง พร้อมกันนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง กรณีผู้โดยสารใช้บริการสายสีม่วงเชื่อมกับสายสีน้ำเงิน เฉลิมรัชมงคล จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าของสายสีน้ำเงินที่ 16 บาท เช่น ใช้บริการจากสถานีบางใหญ่-หัวลำโพง ค่าโดยสารตลอดสาย 70 บาท โดยในส่วนของค่าแรกเข้าสายสีน้ำเงินนั้น รฟม.จะรับภาระจ่ายให้ BEM แทน

ปรับกรอบวงเงินลงทุนสายสีส้มลง 1,028 ล้านบาท

นอกจากนี้ บอร์ด รฟม.ยังได้เห็นชอบการปรับกรอบเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ด้านตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) ระยะทาง 21.2 กม. จากกรอบเดิม 95,108 ล้านบาท ลดลง 1,028 ล้านบาท เหลือ 94,080 ล้านบาท หลังจากได้พิจารณาปรับเปลี่ยนมาใช้วัสดุในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังมีวัสดุที่จำเป็นต้องนำเข้าเนื่องจากผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ราง โครงสร้างรับทางวิ่ง พัดลมระบายอากาศในอุโมงค์ เป็นต้น เสนอกลับไปยัง ครม.ภายใน 30 วันนับจากที่ ครม.ได้มีข้อสังเกตของ ครม.เมื่อเดือน ธ.ค. 58 ให้ รฟม.พิจารณาใช้วัสดุภายในประเทศ และเสนอ ครม.พิจารณาภายใน 30 วัน โดยระหว่างรอ ครม.อนุมัติ รฟม.จะจัดทำรายละเอียดราคากลางเพื่อเตรียมพร้อมในการทำ TOR ไว้ โดยจะเร่งเปิดประมูลภายใน 3 เดือนหลัง ครม.อนุมัติกรอบวงเงินใหม่

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าฯ รฟม. กล่าวว่า ในการกำหนดค่าโดยสารสายสีม่วงนั้น รฟม.ได้ประเมินจากหลายปัจจัยโดยคำนึงถึงผู้โดยสารเป็นหลัก ซึ่งพบว่าอัตรา 14-42 บาทนั้นเหมาะสม ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางแบบอื่น รวมถึงต้องมีความสะดวกในการใช้บริการ ซึ่งยังไม่แน่ใจว่ารายได้ของสายสีม่วงจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ ซึ่งหากไม่เพียงพออาจจะต้องเสนอการสนับสนุนภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มเปิดให้บริการจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อระหว่างสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงิน โดยช่วง 1 สถานี (เตาปูน-บางซื่อ) ยังไม่มีการเดินรถ ซึ่ง รฟม.อยู่ระหว่างคิดรูปแบบการให้บริการ เช่น จัดเดินรถบีอาร์ที หรือบัสเลน โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารถึง 6,000 คน/ชม.

ส่วนการประมูลสายสีส้ม ด้านตะวันออกนั้น ในการจัดทำราคากลางก่อสร้างงานโยธา รฟม.จะสรุปและประกาศก่อนประมูล 30 วัน เพื่อให้ราคามีความสอดคล้องกับต้นทุน ปัจจุบันมากที่สุด โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

REF: Propertytoday
INFO: Bkktrains

หนุ่มวิศวกรการบิน อายุสามสิบกว่าๆ สนใจเรื่องการเงินการลงทุน นิยมเล่นหุ้นและอสังหาฯ ศึกษาการลงทุนแนวเทคนิคอลอย่างจริงจัง เป็นคนชอบอ่านและชอบแชร์ความรู้มากที่สุด

Leave a Reply