ลงทุนวัยเกษียณ ต้องมีเงินเท่าไร ถึงอยู่อย่าง Happy

ลงทุนวัยเกษียณ

ลงทุนวัยเกษียณวัยเกษียณ เป็นสิ่งที่ใครๆกำลังเริ่มคิด แต่ก่อนส่วนใหญ่จะนิยมการ ออมเงินเกษียณ ไว้เมื่อชีวิตเริ่มก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ ใครๆ ก็อยากมีชีวิตที่สุขสบาย หรือมีเงินเพียงพอใช้จ่ายไปตลอดชีวิต แต่การที่เราจะมีเงินเพียงพอใช้จ่ายไปได้ตลอดนั้น ก็ต้องเกิดจากการเก็บออมเงินในช่วงที่เรายังมีแรงทำงานหาเงินอยู่ แล้วเราควรเตรียมเงินไว้อย่างน้อยเท่าไรที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสบายๆ 

สำรวจค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่เราต้องเตรียมเงินไว้อย่างไรให้เพียงพอ

จำนวนเงินที่แต่ละคนต้องเตรียมไว้จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ต้องการใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยถ้าอยากมีเงินใช้จ่ายแบบสบายๆ กิน เที่ยว ชอปปิ้งได้ตามต้องการ ก็ต้องเตรียมเงินไว้มากขึ้น แต่เพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆ คนใช้วางแผนว่าตัวเองต้องเตรียมเงินไว้สักเท่าไร K-Expert ก็ได้ทำการสำรวจค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่เราต้องเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอ โดยมีคำแนะนำดังนี้

ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินชีวิตประจำวัน หรือค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟ ค่าซ่อมบ้าน เมื่อรวมๆ กันแล้ว อย่างน้อยๆ จะอยู่ที่เดือนละประมาณ 15,500 บาท ทั้งนี้ ตัวเลขนี้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งเราต้องบวกเงินเฟ้อเข้าไปด้วย โดยถ้าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 3% แล้วตอนนี้อายุ 40 ปี วางแผนเกษียณที่อายุ 60 ปี เท่ากับว่า อีก 20 ปีข้างหน้า ตัวเลข 15,500 บาท จะกลายเป็น 27,995 บาท แล้วถ้าใช้จ่ายหลังเกษียณสัก 25 ปี ก็ต้องมีเงินก้อนเตรียมไว้สำหรับเกษียณประมาณ 8.4 ล้านบาท

แต่ถ้าอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆ เช่น มีเงินไปเที่ยว ทานข้าวสังสรรค์กับเพื่อน มีรถไว้ใช้สักคัน เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินชีวิตประจำวันแล้ว จะอยู่ที่เดือนละประมาณ 26,000 บาท เมื่อรวมเงินเฟ้อ ตัวเลขค่าใช้จ่ายนี้จะกลายเป็น 46,959 บาท ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยถ้าใช้จ่ายหลังเกษียณสัก 25 ปี ก็ต้องมีเงินก้อนเตรียมไว้สำหรับเกษียณประมาณ 14.1 ล้านบาท

เมื่อเห็นตัวเลขเงินออมที่ต้องมี ณ วันที่เกษียณแล้ว หลายคนอาจรู้สึกว่าจะทำอย่างไรให้มีเงินก้อนเป็นหลักหลายล้านได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ เราสามารถมีเงินออมเพียงพอตามที่ต้องการได้ด้วยการเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้ เพียงแต่ออมเดือนละเท่าไร จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ต้องการมี ณ วันที่เกษียณ ระยะเวลาเก็บออมเงิน และผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งจำนวนเงินออมต่อเดือนตามระยะเวลาในการเก็บออมเงิน และผลตอบแทนที่ระดับต่างๆ เพื่อให้มีเงินออม 1 ล้านบาท เป็นดังนี้

ตารางออมเงินวัยเกษียน

ถ้าตอนเกษียณคาดว่าจะใช้เงิน 14.1 ล้านบาท ก็เอาตัวเลขในตารางคูณด้วย 14.1 เช่น ตอนนี้อายุ 40 ปี จะเกษียณตอนอายุ 60 ปี เท่ากับว่ามีเวลาเก็บออม 20 ปี ถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี เช่น ลงทุนในกองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ จะเก็บออมเงินเดือนละประมาณ 14.1 x 2,433 = 34,305 บาท แต่ถ้าเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุ 30 ปี โดยมีเวลาเก็บออมเงิน 30 ปี จะเก็บออมเงินเดือนละประมาณ 14.1 x 1,202 = 16,948 บาท

จะเห็นได้ว่า ยิ่งออมเร็ว จำนวนเงินออมต่อเดือนจะยิ่งน้อยลง เพราะมีเวลาออมเงินที่นานขึ้น และถ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูงขึ้น เช่น ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทน 7% หรือ 10% ต่อปี ก็จะออมเงินด้วยจำนวนที่น้อยลงได้เช่นกัน

สิ่งที่สำคัญในการออมเงินเพื่อเกษียณ คือ วินัยการออม โดยรู้จักออมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพราะถ้าวางแผนเตรียมการมาอย่างดี แต่ขาดวินัย ขาดความตั้งใจในการออมเงินแล้ว การบรรลุเป้าหมายเกษียณที่ต้องการย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้น หากต้องการมีชีวิตสุขสบาย อย่าลืมวางแผนว่าต้องมีเงินเท่าไรให้เพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตยามเกษียณ เพื่อเริ่มต้นเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้

เทคนิคลงทุนสดใสหลังวัยเกษียณ

มนุษย์เงินเดือนไทยเกษียณปีละกว่า 4 แสนคน ส่วนหนึ่งก้าวสู่วัยเกษียณไร้ทิศทางการออมและลงทุนให้เงินงอกเงย หลังเกษียณต้องใช้ 24,000 บาทต่อเดือน แนะเริ่มออมเมื่ออายุยังน้อยวัย 30 ต้องให้ได้ 25,000 บาทต่อเดือน เผยเทคนิคเพื่อชีวิตที่มีความสุขหลังเกษียณเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและไม่มองข้ามเรื่องการดูแลสุขภาพ

ลงทุนวัยเกษียณ-Retirement-Living-Standard

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตหลังเกษียณจะมี 5 ส่วน โดยมีสัดส่วนดังนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำรงชีพ อาทิ ค่าอาหาร ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งกาย คิดประมาณ 27-29% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อาทิ ค่าน้ำไฟ อินเทอร์เน็ต ซ่อมแซม ตกแต่งบ้าน ประมาณ 20-22% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ อาทิ ประกันรถยนต์ น้ำมันและทางด่วน ซ่อมรถ ประมาณ 20-23% ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ อาทิ ประกันสุขภาพ อาหารเสริม ค่ารักษาพยาบาล ประมาณ 11-13% และค่าใช้จ่ายเพื่อนันทนาการ อาทิ ท่องเที่ยว ทานอาหารนอกบ้าน กีฬา ประมาณ 17-18%

มนุษย์เงินเดือนควรตระหนักเรื่องการออมเงินสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากแนวโน้มค่าครองชีพในอนาคตนับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณจริง ค่าครองชีพก็จะสูงจนไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยสำหรับผู้ที่จะเริ่มเก็บออม หากเริ่มออมเมื่ออายุ 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน ลงทุนในกองทุน หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ การทำประกันชีวิต ฯลฯ ควรจะออมให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 25,000 บาทอย่างต่อเนื่อง หากเริ่มเมื่ออายุ 35 ปี ก็ควรออมให้ได้เดือนละ 30,000 บาท และหากเริ่มออมเมื่ออายุ 40 ปี ก็ต้องออมให้ได้ถึง 35,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นจึงควรจะเริ่มออมเมื่ออายุยังน้อย เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระหนักเกินไป เมื่ออายุมากขึ้น

สำหรับเทคนิคการลงทุนของคนวัยหลังเกษียณ ควรเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ควรเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องประกันชีวิตและสุขภาพที่ต้องประกันตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีอยู่ เพื่อไม่ให้กระทบกับเงินออมยามเกษียณ อีกทั้งควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาว

Ref: Propertytoday
Info : K-Expert

Alex Camera เด็กหนุ่ม Gen Y มีทั้งสไตล์ และความอาร์ทอยู่ในตัว ชอบคิดต่าง รักอิสระ ฝันอยากมีธุรกิจส่วนตัว สนใจเรื่องการลงทุนทุกประเภท ที่สำคัญชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ และชอบแชร์เรื่องราวที่ได้พบ ผ่านมุมมองใหม่ๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ " Simple As Shooting " ง่าย เหมือนกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ.

Leave a Reply