ข้อควรระวัง กองทุนปันผลสูง

ข้อควรระวัง กองทุนปันผลสูง

ข้อควรระวัง กองทุนปันผลสูง

การเลือกกองทุนหุ้นซักกองเข้าพอร์ต จริงๆ ประเด็นหลักๆที่ต้องพิจารณานั้นมีอยู่ 3 ปัจจัย
1. นโยบายการลงทุนที่สอดรับกลับเป้าหมายทางการลงทุนของเรา
2. ผลตอบแทนที่ได้ ควรจะดีกว่าค่าเฉลี่ย และจะให้ดี ต้องดีกว่ากองทุนอื่นๆในประเภทกองทุนเดียวกัน
3. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่เรารับรู้ได้ตั้งแต่ยังไม่ลงทุน กองทุนต้องไม่ผันผวนมากเกินไป เพื่อประโยชน์ในแง่ของการกระจายความเสี่ยง

ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นที่บอกว่าเราต้องพิจารณานั้นคือ ผลตอบแทน และ ความเสี่ยง แต่ถ้าการที่เราจะตัดสินใจลงทุนกับกองทุนปันผลนั้น ผมอยากให้นักลงทุนนึกถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการลงทุนปันผลมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอย่างที่เรามักจะเข้าใจผิด

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีมีนักลงทุนหลายท่านที่อยากจะเริ่มการลงทุนกับกองทุนรวมเองก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยกองทุนที่น่าสนใจก็มักจะเป็นกองทุนหุ้น,กองทุนหุ้นต่างประเทศ ตามที่หลายๆบลจ.แนะนำกันในช่วงนี้ เรียกได้ว่า ฮอตฮิตกันในหมู่นักลงทุนทั่วไป แนะอ่าน 10 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2558

ส่วนรูปแบบกองทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่ มักจะให้ความสนใจกันมากคือ”กองทุนปันผล”เนื่องจากว่าเสน่ห์ของกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น คือ”กระแสเงินสด”ที่มีออกมาให้กับผู้ลงทุนนั่นเอง แต่จากประสบการณ์ มีหลายท่านอาจจะเข้าใจว่า”กองทุนหุ้นปันผลมีความเสี่ยงที่น้อยกว่า”กองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล

ซึ่งคงต้องบอกว่า”ไม่ใช่”เพราะว่าในความจริงแล้วกองทุนทั้งสองประเภทนั้น”มีความเสี่ยงที่เท่ากัน”เนื่องจากว่ากองทุนทั้ง 2 ประเภท ได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในกลุ่มเดียวกันนั่นคือ”หุ้น”และเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่นักลงทุนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทุนปันผลอยู่ ซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ท่านนักลงทุนได้ฟัง

  1. กองทุนที่ NAV ต่ำๆจะดีกว่า NAV สูงๆ

ซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกัน ทั้งกองทุนปันผลและไม่มีปันผล ลองดูตัวอย่างดังนี้ ซื้อกองทุน A ราคาหน่วยละ 20 บาท แต่ระหว่างปีกองทุนเลือกหุ้นได้ดี ทำให้ปลายปีราคา NAV เพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละ 22 บาท

ส่วนกองทุน B ราคาหน่วยละ 10 บาท แต่ระหว่างปีกองทุนเลือกหุ้นได้ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจ ปลายปีราคาหน่วยลดลง เหลือหน่วยละ 8 บาท จากตัวอย่างนี้เห็นไหมครับว่าการซื้อกองทุนที่มี NAV ต่ำๆไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะ ซึ่งผลตอบแทนจริงๆจะขึ้นกับนโยบายการลงทุน และสินทรัพย์ในกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนบริหารนั่นเอง

  1. ค่า Standard Deviation (S.D.) สูงต่ำดีอย่างไร?

คือค่าความผันผวนของ NAV ในอดีตที่ผ่านมา ยิ่งค่านี้สูงมากเท่าไหร่ แสดงว่า กองทุนนั้นผันผวนสูง โดยปกติ กองทุนหุ้นปันผล เมื่อเทียบกับกองทุนประเภทอื่น จะมีค่า S.D. ที่ต่ำกว่าอยู่แล้ว เพราะหุ้นในพอร์ตที่มีการจ่ายปันผลดี มักจะมีความผันผวนในแง่ของราคาตลาดต่ำกว่าพวกหุ้น Growth Stock หรือ Turnaround Stock

คราวนี้ ถ้าต้องเลือกนั้น S.D. ที่ต่างกันประมาณ 1-2 bps นั้น มองว่าไม่แตกต่าง ผ่านไปในอนาคต อาจมีโอกาสที่ S.D. จะขยับแซงกันได้เป็นปกติ แต่ถ้าต่างกันเกินซัก 5-10bps แล้ว กองไหนสูงกว่า ก็มักจะตัดกองนั้นออกจากการพิจารณาทันที จะเห็นว่า กองทุน S.D. สูงสุด เทียบกับต่ำสุดนั้น ค่า S.D. ต่างกันเกิน 5 เลย

  1. กองทุนปันผลบ่อยๆเยอะๆดีกว่ากองทุนปันผลไม่บ่อยและปันผลน้อย

เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย ขอยกตัวอย่างดังนี้

กองทุน A ซื้อมาราคาหน่วยละ 10 บาท มีเงินปันผลระหว่างปี 4 ครั้ง ครั้งละ1 บาท และเมื่อถึงสิ้นปีมีราคาเป็น 15 บาทต่อหน่วย ดังนั้น ผลตอบแทนคือ 5 บาท รวมกับเงินปันผล 4 บาท กลายเป็นผลตอบแทนรวมทั้งปีเท่ากับ 9 บาท

กองทุน B ซื้อมาราคาหน่วยละ 10 บาท มีเงินปันผลระหว่างปี 2 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียว และเมื่อสิ้นปีมีราคาเป็น 18 บาทต่อหน่วย ดังนั้น ผลตอบแทนคือ 8 บาท รวมกับ เงินปันผล 2 บาท กลายเป็นผลตอบแทนรวมทั้งปีเท่ากับ 10 บาท

สรุปว่า กลายเป็นกองทุนที่ปันผลน้อยครั้งกว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแทน ดังนั้น การปันผลบ่อยๆจึงไม่ได้หมายความว่ากองทุนนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเสมอไป สิ่งที่ควรดูคือ ผลตอบแทนรวม ที่ได้จากราคากองทุนที่เพิ่มขึ้นรวมกับเงินปันผลรับ

  1. ซื้อกองทุนก่อนปันผลดีกว่าซื้อหลังปันผล

ผมมักจะเจอคำถามนี้ค่อนข้างบ่อยกว่าคำถามอื่น ผมจะมายกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นว่า จริงๆแล้วการซื้อหลังปันผลมีข้อได้เปรียบเรื่องภาษี เงินปันผลมากกว่าด้วยซ้ำ ยกอย่างเช่น เราซื้อกองทุน A ก่อนปันผลที่ราคาหน่วยละ 10 บาท  ปลายปีราคากองทุนเป็น 20 บาท คิดเป็นผลกำไร 10 บาท บวกเงินปันผล 5 บาท ดังนั้น ผลตอบแทนรวมเป็น 15 บาท

แต่ถ้าเราซื้อกองทุน A หลังปันผลด้วยราคาหน่วยละ 5 บาท(เมื่อกองทุนมีการจ่ายปันผล ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนจะลดลงตามจำนวนที่มีการจ่ายปันผลออกมา ในกรณีนี้คือมีการจ่าย 5 บาท ราคาหน่วยลงทุนของกองทุน A จึงลดลงเหลือ 5 บาท)ปลายปีราคากองทุนเป็น 20 บาทคิดเป็นผลกำไร 15 บาท ก็จะกลายเป็นผลตอบแทนรวม 15 บาท เท่ากัน !! เห็นไหมครับว่าซื้อหลัง หรือก่อนก็ไม่แตกต่างกัน แต่ว่าในเรื่องของภาษีที่เราต้องจ่าย 10% จากเงินปันผล จึงทำให้การซื้อหลังปันผลนั้นจะไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผล

  1. การเอาเงินปันผลออกมาแล้วลงทุนกลับเข้าไปดีกว่ากองทุนไม่ปันผล

หลายๆท่านอาจจะคิดว่ากองทุนปันผลนั้นมีข้อดีคือ ได้รับเงินปันผลออกมาเก็บไว้ก่อนหรือ เก็บกำไรไว้ก่อนถ้าตลาดหุ้นยังเป็นขาขึ้น ก็ค่อยนำเงินมาลงทุนในภายหลังซึ่งน่าจะดีกว่าการที่ลงทุนในกองทุนไม่ปันผล แต่หลายๆท่านอาจจะลืมไปว่าในแต่ละครั้งที่เราได้รับเงินปันผลออกมานั้น เราจะต้องเสียภาษี 10% เท่านั้นยังไม่พอ เราต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อกองทุน หรือ Front-end fee อีกครั้งด้วย และอย่าลืมค่าเสียโอกาส หากตลาดหุ้นเป็นขาขึ้น จริงๆสำหรับคนที่เอาเงินปันผลมาลงทุนนั้น เราอาจจะลงทุนได้ไม่ตรงจังหวะ หรือมีความล่าช้าออกไป ดังนั้น การนำเงินปันผลกลับมาลงทุนอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีของนักลงทุนก็ได้

  1. ในกองทุนหุ้นปันผล มีแต่หุ้นปันผลอยู่ในกองทุน

อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเลยกองทุนปันผลนั้นอาจจะมีหุ้นที่ไม่ได้มีการปันผลอยู่ด้วยก็เป็นไปได้ แต่เงินปันผลที่เราได้รับนั้นจะมาจากการขายหุ้นที่มีกำไร และเงินปันผลจากหุ้นออกมา จากนั้นจึงนำเงินที่ได้มาจ่ายให้กับผู้ถือหน่วย

สุดท้ายนี้ การที่เราจะตัดสินใจลงทุนกับกองทุนปันผลนั้น ผมอยากให้นักลงทุนนึกถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการลงทุนกับกองทุนปันผลมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอย่างที่เรามักจะเข้าใจผิดในเรื่องที่ผมได้กล่าวไปแล้ว ผลประโยชน์ที่เราควรพิจารณาในการเลือกกองทุนปันผลก็คือ กระแสเงินสดที่เข้ามาให้กับนักลงทุนนำไปใช้จ่าย

อย่างที่เล่าถึงไปในตอนต้น แต่ก็อย่าลืมว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลง และกองทุนไม่ได้ทำผลตอบแทนที่มากพอจะจ่ายปันผล เราเองก็อาจจะไม่ได้รับเงินปันผลก็เป็นไปได้เช่นกัน อย่าคิดว่าชื่อกองทุนปันผลแล้ว กองทุนจะให้เงินปันผลกับเราได้อย่างสม่ำเสมอตลอดไป ดังนั้น เราต้องคอยติดตามผลตอบแทนของกองทุน และหากองทุนที่ทำผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ที่กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้กับเรานั่นเอง

Info : วารสารการเงินธนาคาร

จบสถาปัตย์.. แต่มาทำงานด้านการตลาด เริ่มลงทุนกองทุนรวม สะสมเงินออมเพื่อที่วันหนึ่งมันจะเติบโตและเป็นเงินก้อนที่จะใช้มาเป็นเงินลงทุน ส่วนใหญ่ได้ความรู้มาจาก... คุณพ่อที่เป็นนายแบงค์ใหญ่ ชอบขีดชอบเขียนเล่าเรื่องราวทำแล้วมีความสุขจัง ^^

Leave a Reply