เช็คหมดอายุ แล้วเงินในเช็คล่ะ จะหายไปไหม?

เช็คหมดอายุ

เช็คหมดอายุ เงินในเช็คจะหายไหม?

เช็ค ถือว่า เป็นหนึ่งในวิธีการสั่งจ่ายที่นิยมทำกันในปัจจุบันเพราะมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยจากสองฝั่งธนาคารระหว่างธนาคารของ ผู้สั่งจ่าย และ ธนาคารของ ผู้รับเงิน แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเช็คนั้นถูกส่งมาหาเรานานแล้วแต่อาจจะตกหล่น ส่งผลให้เราไม่ได้รับเช็ค และเมื่อตรวจสอบไปอีกทีปรากฏว่า เช็คหมดอายุ หลายท่านเมื่อเจอกับประโยคนี้อาจจะตกใจและเกิดคำถามที่ว่า ถ้าไปขึ้นเงินไม่ทันวันที่ระบุไว้จริงๆ เราจะเสียผลประโยชน์อย่างไร? ส่งผลไปถึงเงินที่สั่งจ่ายนั้นสูญเปล่าเลยหรือไม่?

เช็คคืออะไร?

เช็ค ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) คือ ตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกว่าผู้รับเงิน เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เช็ค คือ ใบสั่งจ่ายเงินที่ทางผู้สั่งจ่ายนั้นส่งให้ธนาคารหนึ่งจ่ายให้บุคคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในใบเช็คหรือเราเรียกว่าผู้รับเงินนั่นเอง (ชื่อที่ระบุไว้ในช่อง จ่าย …………………………… หรือผู้ถือ) ทางผู้สั่งจ่ายเขาก็มีธนาคารที่ดูแลเรื่องเช็คของเขา เราผู้รับก็มีธนาคารที่ดูและเรื่องการรับเช็คของเรา (ธนาคารที่เรานำไปขึ้นเงิน) เมื่อผู้รับนำเช็คไปยื่นที่ธนาคาร ทางธนาคารที่เป็นผู้รับเรื่องนั้นจะต้องส่งเรื่องเพื่อขอคำยืนยันในการสั่งจ่ายกับ ธนาคารของผู้สั่งจ่าย หรือธนาคารที่ทางผู้สั่งจ่ายสั่งให้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับนั่นเอง ตาม process ดังรูปนี้:

process

#1 ผู้สั่งจ่ายนำเงินสดไปแปลงสภาพเป็นเช็คกับธนาคารที่สั่งจ่าย
#2 เมื่อถึงมือผู้รับ ผู้รับนำเช็คไปขึ้นกับธนาคารสาขาที่ทำการเปิดบัญชีไว้
#3 ธนาคารทางฝั่งของผู้รับจะประสานงานติดต่อไปยังธนาคารสั่งจ่าย เพื่อยืนยันความถูกต้องทางด้านข้อมูล
#4 เมื่อข้อมูลถูกต้อง ธนาคารสั่งจ่ายจะจ่ายเงินตามยอดให้กับธนาคารทางฝั่งผู้รับ
#5 เงินเข้าบัญชีของผู้รับ

ลืมไปขึ้นเงิน เช็คหมดอายุทำอย่างไรดี?

หากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเช็คที่สั่งจ่ายมาไม่ถึงคุณ หรืออาจจะถึงแต่เลือกที่จะเก็บไว้ก่อนเพื่อไปขึ้นในวันหลัง ผลปรากฏว่า ลืม!! จนมาพบในทีหลังว่าเช็คนั้นหมดอายุเวลาในการขึ้นเงินไปแล้ว ไม่ต้องตกใจครับจำนวนเงินสั่งจ่ายไม่ได้หายไปไหน และไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีวิธีในการที่จะสามารถขึ้นเช็คได้อีกครั้ง กรณีเช็คหมดอายุสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกรณีดังนี้:

กรณีมีเอกสารตีคืน

กรณีนี้คือถึงแม้คุณจะไม่ได้รับเช็คที่สั่งจ่ายผ่านธนาคารจากบริษัทหนึ่ง ขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง บริษัทประกันภัยจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นจำนวน 5% ของยอดประกันในกรมธรรม์ เมื่อถึงเดือนจ่าย บริษัทออกเป็นเช็คให้ผู้เอากรมกรรมม์นั้น แต่ไปรษณีย์เมื่อนำส่งเช็คไม่มีผู้เซ็นรับ เมื่อไม่มีผู้รับ เช็คจะถูกตีกลับมายังบริษัทที่เป็นผู้สั่งจ่ายซึ่งในที่นี้คือบริษัทประกันภัย หากเช็คถูกตีกลับทางบริษัทประกันภัยจะทำการส่งข้อความมาเตือนว่าตอนนี้เช็คถูกตีกลับมาที่บริษัทซึ่งหากยังไม่หมดอายุคุณแค่เพียงติดต่อขอรับแล้วนำไปขึ้นเงินตามปกติ แต่หากหมดอายุไปแล้วคุณสามารถยืนยันตัวตนได้โดยแจ้งเลขที่กรมธรรมม์ เลขบัตรประชาชน และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หลังจากนั้นทางบริษัทจะทำการยกเลิกเช็คใบเก่าที่หมดอายุและออกเช็คใบใหม่ที่เป็นยอดเงินเดียวกับที่ปรากฏในใบเก่า ซึ่งคุณสามารถติดต่อรับได้เพื่อนำไปขึ้นเงินได้เลย

กรณีไม่มีเอกสารตีคืน

หากตรวจสอบไปที่บริษัทที่เป็นผู้สั่งจ่ายแล้วพบว่าเกิดความผิดพลาดในช่วงตีเช็คกลับ ทำให้บริษัทไม่ได้รับเช็คที่ตีกลับมา กรณีนี้คุณเพียงแค่โทรไปยืนยันกับทางบริษัทที่สั่งจ่ายเช็คเหมือนกับกรณีก่อนหน้านี้ เพื่อทำการขอรายละเอียดเลขที่เช็ค จำนวนเงินสั่งจ่าย และวันที่จ่ายเงินปันผล (ในที่นี้คือเงินปันผลจากยอดกรมธรรม์ประกัน) หลังจากคุณได้ข้อมูลเรียบร้อยให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อขอใบแจ้งความ หลังจากนั้นให้คุณเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

-บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ
-สำเนาบัตรประชนชนผู้รับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
-เอกสารเพิ่มเติมตามแต่กรณี
-แบบคำขอออกเช็คใหม่ (บริษัทอาจจะส่งแบบฟอร์มมาให้ทางอีเมล์หรือแฟกซ์) หรืออาจจะไปขอที่บริษัทที่ทำการสั่งจ่ายเช็คเลยก็ได้ (เตรียมเอกสารข้างต้นไปให้พร้อมก่อนด้วย)

เมื่อยื่นเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะทำการออกเช็คใบใหม่ให้กับคุณพร้อมแจ้งยกเลิกเช็คใบเก่าที่หมดอายุและไม่ได้ถูกตีกลับก่อนหน้านี้

ดังนั้นเมื่อพบว่าเช็คหมดอายุ ไม่ต้องตกใจ เพียงแค่เตรียมเอกสารและทำตามขั้นตอนดังกล่าวคุณก็จะได้รับเช็คใบใหม่เพื่อนำไปขึ้นเงินครับ

Ref: Propertytoday
info: ddproperty

Alex Camera เด็กหนุ่ม Gen Y มีทั้งสไตล์ และความอาร์ทอยู่ในตัว ชอบคิดต่าง รักอิสระ ฝันอยากมีธุรกิจส่วนตัว สนใจเรื่องการลงทุนทุกประเภท ที่สำคัญชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ และชอบแชร์เรื่องราวที่ได้พบ ผ่านมุมมองใหม่ๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ " Simple As Shooting " ง่าย เหมือนกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ.

Leave a Reply