สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ Nano Finance

สินเชื่อ นาโนไฟแนนซ์ เพื่อประชาชนรายย่อย

สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือนาโนไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นทะเบียนการค้า หรือเป็นพนักงานประจำที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดกิจการ หรือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การปลดหนี้ได้ในที่สุด โดยลูกค้าแต่ละรายสามารถกู้เงินได้สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

บริษัทที่เริมเปิดให้บริการนาโนไฟแนนซ์

บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ซึ่ง น.ส.ธิดา แก้วบุตตา กรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัทเงินสดทันใจจำกัด ได้เปิดเผยว่า หลังจากทาง บริษัทเงินสดทันใจ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์แล้ว ก็พร้อมปล่อยสินเชื่อดังกล่าวทันทีผ่านเครือข่ายของศรีสวัสดิ์ที่มีอยู่ 1,200 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อของปีนี้จะอยู่ที่ 500 ล้านบาท และคาดว่าหนี้เสียจากนาโนไฟแนนซ์จะไม่เกิน 10% โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ก็คือ จะดูวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เป็นหลักว่าจะใช้เงินกู้ไปทำอะไร ตรงตามวัตถุประสงค์การกู้เพื่อประกอบอาชีพหรือไม่ และจะพิจารณาถึงแหล่งที่มาของรายได้ว่าจะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ หากผู้กู้มีคุณสมบัติที่ดี ก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน และคาดว่าสิ่งที่ต้องระวังในปีแรกก็คือหนี้เสีย การให้บริการจึงต้องมีการประเมิณผู้กู้อย่างเข้มงวด

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล ซึ่งพร้อมให้บริการนาโนไฟแนนซ์อีกราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางบริษัทดำเนินการธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยอยู่แล้ว โดยการปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์นั้นทางบริษัทเตรียมวงเงินไว้ที่ 100 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งนี้ทางบริษัทมีสาขาพร้อมให้บริการอยู่แล้ว คาดว่าจะคิดดอกเบี้ยที่อัตรา 2 – 3% ต่อเดือน หรือ 24 – 36% ต่อปี และปีนี้ทางบริษัทมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มอีก 5 – 10 สาขา จากปัจจุบันมีเพียง 3 สาขา ที่เน้นในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นหลัก

บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) นั้นพร้อมจะปล่อยกู้โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เกษตรกร และผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคอีสาน

บริษัท สหไพบูลย์ 2558 จำกัด นั้นดำเนินการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใน 4 จังหวัดในภาคอิสานคือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น ก็มีเป้าหมายคือกลุ่มพ่อค่าแม่ค้าในตลาดและแผงลอยเช่นกัน

บริษัท / ผลิตภัณฑ์

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ข้อกำหนด

ระยะเวลาสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด

สมัคร

nano-bank-1 สอบถาม พิจารณาจากลูกค้าเก่า
ต่อยอดกิจการ SME
ไม่มี วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินรายละ 1 แสนบาท สมัคร
nano-bank-2
ไม่เกิน 36% ต่อปี พนักงานประจำที่มี
ฐานเงินเดือนต่ำกว่า
15,000 บาท
ไม่มี วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินรายละ 1 แสนบาท สมัคร
บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) สอบถาม พ่อค้า แม่ค้า
หาบเร่แผงลอย
เกษตรกร
ไม่มี วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินรายละ 1 แสนบาท สมัคร
บริษัท สหไพบูลย์ 2558 จำกัด สอบถาม พ่อค่าแม่ค้าในตลาด
และแผงลอย
ไม่มี วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินรายละ 1 แสนบาท สมัคร

 

ข้อกำหนดสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยกู้ สินเชื่อ นาโนไฟแนนซ์

(1) ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยกู้สินเชื่อ นาโนไฟแนซ์ จะต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

(2) วงเงินให้กู้ยืมไม่เกินรายละ 1 แสนบาท

(3) สามารถบริการได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดพื้นที่

(4) ผู้ประกอบการจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ จากลูกหนี้รวมกันแล้วไม่เกินอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ 36% ต่อปี

(5) ให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด และการให้เช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพที่มีหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย

(6) ผู้ประกอบสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยได้เกิน 15% ต่อปี แต่ไม่เกิน 36% ต่อปี

(7) การเรียกให้ชำระหนี้และการติดตามทวงถามหนี้ ตาม พ.ร.บ.ทวงหนี้ การคุ้มครองผู้บริโภค

ขั้นตอนการขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

1. เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

2. ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ

3. ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ

4. บริษัทนัดไปทำสัญญา

5. ลูกค้ารับเงิน

 

Ref : Propertytoday